Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Hos EPM Group går vi meget op i at beskytte dine oplysninger og dit privatliv og vi er medlem af http://minecookies.org/ ordningen, der er med til at sikre dette.

Vi har tillige vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlaget og fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata.

EPM Group tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har særligt fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt.

Når du besøger vores website accepterer du samtidig, at der indsamles nogle få generelle oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien for dig som bruger. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Du kan til enhver tid trække din accept tilbage. Det gør du ved at skrive til os på kontakt@epmgroup.dk og bede om det. Du kan også slette dine cookies, Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at lette bruge af sitet, herunder at genkende brugeren, samt at huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder pt. nogle få cookies fra tredjeparter, og vi forsøger løbende at begrænse antallet af cookies. Vores seneste undersøgelser af websitet viste følgende cookies:

Nogle få cookies fra Word Press for at kører websitet.

_zlcmid cookie fra ZenDesk (formerly Zopim) tracking cookie til brug for vores chat funktion

Consent cookie bruges af Cookie Notice by dFactory til brug for info og accept af cookies

Nogle få cookies, fra Google Analytics som de lægger på Word Press sitet, herunder:

_ga: google analytics cookie to distinguish unique users

_gat: google analytics cookie to throttle the request rate

_gid: google analytics cookie to store and update a unique value for each page visited

Der er dog hele tiden et pres fra udbydere af forskellige plug-ins etc. for at lægge yderligere cookies på websites som vores der kører Word Press. Blot som information (og for at give dig et indtryk af, hvor få cookies ovenstående udgør og som vi benytter) kan du her se en liste med cookies, der hyppigt benyttes i forbindelse med digital annoncering. Se fx denne liste med: Hyppige tredjeparter ved digital annoncering

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vores behandling af dine oplysninger sker på et oplyst grundlag. Senest på tidspunktet for afgivelse af dine persondata vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen. Oplysningen sker typisk via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor en række gængse dataindsamlinger og formål er beskrevet, evt. suppleret med anden information, herunder i visse situationer med anmodning om accept fra dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller registrerer dig i forbindelse med øvrig brug af vores services, fx tilmelding til vores kurser eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse,fødselsdag, betalingsoplysninger o.l. der er nødvendige for at gennemføre et kursus- / certificeringsforløb eller et køb i vores butik. Vi er i forbindelse med certificeringer tillige databehandler for vores akkrediteringsorgan PeopleCert og henviser her til vores generelle kursusbetingelser omkring kurser og certificering, se mere her: EPM Groups generelle kursusbetingelser.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev, levering af en kursus- eller rådgivningsydelse eller en certificering. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Vores behandling af dine persondata sker således for at give en bedre service til dig og sikre kvaliteten for de produkter og services, som vi udbyder til dig.

Data indsamles og behandles til:

 • Brug på EPM Groups website, herunder vores butik/webshop uden du køber noget
 • Henvendelser til os (hvor du er initiativtager) fx via mail, chat, telefon eller pr. alm. brev
 • Køb via vores butik/webshop (ordre, fakturering og levering)
 • Henvendelser fra dig til vores kundeservice pr. telefon eller via vores website
 • Kursusforespørgsler/-tilmeldinger
Dataindsamling kan omfatte:
 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail
 • Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
 • Samtykke til nyhedsbreve
 • Persondata, herunder kontaktoplysninger, og evt. fødselsdato i forbindelse med certificeringsforløb
 • Brugeradfærd i forbindelse med brug af hjemmesiden, der indsamles via cookies

Indsamling og behandling af dine persondata hos EPM Group sker ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Sådanne formål kan omfatte:

 • Håndtering og behandling ifbm. dit køb og levering af EPM Grops ydelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Opfyldelse af aftale på baggrund af din henvendelse/anmodning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Administration af dit forhold til EPM Group (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b eller f)
 • EPM Groups websites drift og optimering (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c)
 • Kundeservice og generel kommunikation med EPM Group (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b, c eller f)
 • Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale fra os eller en af vores samarbejdsparter (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

For EPM Group er det vigtigt, at dine persondata udelukkende bliver behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder typisk via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden vi foretager behandling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.

EPM Groups behandling af persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

Persondata, som EPM Group behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at indhentede data ikke er urigtig eller vildledende.

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, kan du henvende dig til kontakt@epmgroup.dk for at få oplysningerne ændret.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering og sletning af dine persondata.

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet. EPM Group opbevarer dine oplysninger indtil formålet ikke længere er til stede. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske i henhold til denne privatlivspolitik. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

EPM Group behandler kun persondata om dig efter forud angivne formål typisk via denne privatlivspolitik. Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, primært via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor du finder grundlaget for en række forskellige behandlinger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Har du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan du henvende dig til kontakt@epmgroup.dk.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:

 • Administration som en del af et certificeringsforløb
 • I øvrige tilfælde henvises til nærværende privatlivspolitik, og herunder også:

Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger

 • Brug af vores hjemmeside, herunder webshop, uden samtidig køb
 • Du bliver bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik via pop-up på den pågældende side
 • Se også afsnittet om cookies.

Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

 • Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ. Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du modtage en mail med henvisning til nærværende privatlivspolitik.

Køb via webshop

 • Ved køb via vores webshop, hvor du oplyser kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, uden samtidig oprettelse af en bruger, gælder denne privatlivspolitik altid.

Henvendelser til kundeservice

 • telefon, chat. mail mv.: Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ. .

EPM Groups behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata. Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@epmgroup.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

EPM Group ApS
Tornebakken 134
8240 Risskov
Telefon: 3116 5473
Email: kontakt@epmgroup.dk

Close Menu
error: Content is protected !!