MSP® – Managing Successful Programmes

 

Den mest udbredte praksis for god styring af programmer og en nøgle, hvis man søger mod Programme Management Excellence. MSP er efterhånden blevet en defacto standard inden for området. MSP er udviklet af Axelos Ltd., England, som blandt andet også står bag PRINCE2®. Metoden kaldes Managing Successful Programmes (MSP®) og består af et sæt af principper og en række processer til brug for effektiv styring af programmer. Som noget helt særligt findes der en række tilhørende metoder til at nå Programme Excellence, et område som vi hos EPM Group har specialiseret i at hjælpe jer med.

Se vores MSP-kurser her.

MSP er meget fleksibel og er designet, så tilgangen kan tilpasses til behovene i den enkelte virksomhed/organisation. Metoden er let at gå til og ofte får vi tilbagemeldingen i retning af “bare jeg dog var gået i gang med MSP for lang tid siden…”

I Managing Successful Programmes vejledningen beskrives programstyring således: Programstyring kan defineres som den koordinerede organisering, styring og gennemførelse af en portefølje af projekter og aktiviteter, der tilsammen sikre opnåelse af de resultater og fordele, som strategien fordrer.

MSP rammen er baseret på tre centrale begreber:  

  • MSP Principper. Disse er afledt af positive og negative erfaringer fra oplevelser med programmer. De er de fælles faktorer, der understøtter resultatet af enhver væsentlig forandring
  • MSP Governance Temaer. Disse definerer en organisations tilgang til programstyring. De giver en organisation mulighed for at etablere den rigtige ledelse, leveringsteam(s), organisationsstrukturer og kontroller, der giver den bedste chance for succes
  • MSP Transformationsflow. Dette giver en rute gennem et programs livscyklus, fra idé til levering af de nye funktionaliteter, resultater og gevinster.
Kombination af MSP og PRINCE2® er meget værdifuld

MSP handler om meget mere end at lede op til flere (indbyrdes afhængige) projekter. MSP indeholder også mere dybdegående behandling af vigtige emner som forandringsledelse, lederskab, gevinstrealisering, organisatorisk forankring mv.

For eksempel beskriver man i PRINCE2, hvilke udbytter (gevinster) vi forventer af et projekt, og vi slutter et projekt af med en liste over, hvilke gevinster vi skal følge op på, hvem der skal gøre det, og hvornår det skal gøres. Men så lukkes projektet ned, og projektorganisationen opløses. Her er det MSP tager over, så der rent faktisk bliver fuldt op at tingene bliver implementeret effektivt, og at strategien samt gevinstrealiseringen lykkes.

Mere information

  • Officielle web-side om MSP-metoden kan findes her!
  • Whitepaper om brug af PRINCE2 og MSP sammen kan hentes her!
EPM Group har lang praktisk erfaring inden for programledelse og fra opgaver hos vores kunder. 
 

Kontakt Allan Salling Pedersen for yderligere informationer:
e-mail: as@epmgroup.dk
telf.: +45 70 22 15 87
Mobil: +45 3116 5473

Close Menu