PRINCE2 er

– en internationalt anerkendt metode til styring af projekter og et væsentligt fundament for at nå Project- og Programme Excellence, som mange organisationer stræber efter.

Metoden fokuserer på projektets styring, og den støtter såvel projektleder som ledelse og styregruppe, idet ledelsen aktivt involveres i projektets styring.

Metodens styrker er bl.a.: Veldefinerede roller og ansvar, produktbaseret planlægning, styring af kvalitet, brug af Business Case og aktiv styring af risici og ændringer.

Nogle nøgleord for PRINCE2 er: Styring så forventningerne indfries, klar kommunikation, aftaler, forventningsafstemning og fleksibilitet.

Metoden er en generel metode til projektstyring og kan således anvendes til alle typer projekter uanset indhold, fx it, bygge & anlæg, organisations udvikling, konstruktion, udvikling.

PRINCE2-metoden kan – og skal – fleksibelt tilpasses den enkelte virksomhed og det enkelte projekt. Den er anvendelig for såvel små som store virksomheder, til små projekter/opgaver eller til store risikofyldte projekter.
Der er tre kompetencekrav til projektledelse: Erfaringsanvendelse, ledelsesadfærd og metode-anvendelse. PRINCE2 understøtter især det første og det sidste krav.

PRINCE2 begyndte

 • i 1996,
 • over 1,2 million har taget en eksamen i PRINCE2,
 • på 21 sprog,
 • på tværs af 121 lande.

PRINCE2 i Danmark
– blev introduceret i 2002 bl.a. af folk bag EPM Group.

I Danmark anvendes metoden bredt af såvel offentlige som private virksomheder, herunder it-leverandører og konsulenthuse. PRINCE2 understøtter den fællesstatslige it-projektmodel. Flere og flere virksomheder tager PRINCE2 i anvendelse, ofte ved at indføre en PRINCE2 baseret projektstyringsmodel til erstatning for en egenudviklet.

Ca. 30.000 har i dag taget en PRINCE2 eksamen i Danmark.

PRINCE2 er i dag den mest udbredte uddannelse med eksamen for projektledere i Danmark.

PRINCE2 består af

 • 7 Principper, der beskriver et universelt ’best practice’ grundlag for metoden. Principperne bør ikke brydes og er en hjælp til at sikre, at metodens centrale værdier fastholdes og udnyttes.
 • 7 Processer med tilhørende aktiviteter, der kan ses som tjeklister for alt, hvad der skal gøres ved start, gennemførelse og afslutning af projektet, samt hvordan der skal handles, hvis alt ikke går efter planen.
 • 7 Temaer, der beskriver 7 centrale discipliner for projektledelse. Temaerne giver viden om, hvad der skal gøres i forhold til aktiviteterne i processerne. Temaer skal tilpasses det aktuelle projekt.
 • 26 ledelsesprodukter, der giver forslag til struktur for informationer der bør forefindes på givne trin i projektet. De giver grundlag for at tilpasse skabeloner til virksomhedens og projektets behov.
  1. Afvigelsesrapport
  2. Arbejdspakke
  3. Business Case
  4. Dagslog
  5. Emnerapport
  6. Emneregister
  7. Erfaringslog
  8. Erfaringsrapport
  9. Faseafslutningsrapport
  10. Kommunikationsstyringsstrategi
  11. Konfigurationsposter
  12. Konfigurationsstyringsstrategi
  13. Kontrolpunktsrapport
  14. Kvalitetsregister
  15. Kvalitetsstyringsstrategi
  16. Plan
  17. Plan for Udbyttereview
  18. Produktbeskrivelse
  19. Produktstatusrapport
  20. Projektafslutningsrapport
  21. Projektgrundlag
  22. Projektinitieringsdokumentation
  23. Risikoregister
  24. Risikostyringsstrategi
  25. Slutproduktbeskrivelse
  26. Statusrapport

Parterne bag PRINCE2

– er AXELOS, der ejer rettighederne til metoden. AXELOS er en virksomhed ejet af den engelske stat (Cabinet Office) og en engelsk virksomhed (Capita).

Uddannelse leveres kun af Akkrediterede Trænings Organisationer (ATO) som EPM Group.

God anvendelse af PRINCE2-metoden
– kræver praktisk og dyb indsigt i PRINCE2 hos virksomheden. Metoden beskriver ’hvad’ og til dels ’hvordan’ – men typisk ikke ’hvorfor’. God PRINCE2-projektledelse kræver, at man har indsigt i de problemer, som man står overfor – så tilbyder PRINCE2 anvisning på ’hvad’ og ’hvordan’.

For at udnytte den fulde værdi af metoden, skal den tilpasses med indsigt til det aktuelle projekt, og den skal implementeres med omtanke i virksomheden. Ofte resulterer forkert og ikke kompetent brug af metoden i, at styring af projektet bliver for tung, bureaukratisk, omkostningstung eller uhensigtsmæssig og gevinsterne udebliver derfor også tilsvarende ofte.

Til gengæld ved vi fra forskningen, at de såkaldte high-performers meget ofte benytte en best practice tilgang som fundament. Her kan blot som et lille eksempel nævnes, at disse såkaldte ‘high performers’ indfrier deres forretningsmål 2,5 gange så ofte og taber 13 gange færre penge grundet dårlig projekt performance (Kilde: PMI).

PRINCE2 er dokumenteret
– i PRINCE2 manualen ”PRINCE2™ – Projektledelse med succes”, der findes på en række sprog, herunder dansk. Bogen er på 355 sider. Den indeholder en komplet beskrivelse af PRINCE2.

Uddannelse i PRINCE2

– omfatter de to akkrediterede uddannelsesniveauer: Foundation og Practitioner – der afsluttes med hver sin akkrediterede eksamen med certifikat.

Endvidere uddanner EPM Group ledelser i styregruppearbejde og virksomheden i at indføre Project- & Programme Excellence.

På Foundation-kurset lærer du metoden og arbejder igennem PRINCE2-manualen.

Practitioner stiller højere krav til din PRINCE2-viden og har nogle få supplerende pensumkrav. 

Du kan vælge at tage de to kurser hver for sig eller samlet. Hvis du ønsker begge eksaminer og certifikater, kan det være en fordel at tage begge kurser i ét forløb.

På EPM Groups kurser arbejdes med en praktisk tilgang, så der opnås en dyb indsigt i PRINCE2. Således anvendes metoden på kursisternes egne projekter i vidt omfang ved case-arbejdet på kurset. Efter kurset er du derfor klar til at anvende PRINCE2 i praksis, men du vil altid have behov for at tilpasse PRINCE2 til det styringsbehov, der er brug for i din virksomhed og i det enkelte projekt.

Close Menu
error: Content is protected !!