Om Managing Successful Programmes (MSP) hos EPM Group

Prioriterer du et MSP-kursus i allerhøjeste kvalitet, så se nærmere herunder.                                                                                         Tilbage til kursuskalender og tilmelding – klik her.

Kurset er for dig der prioriterer den høje kvalitet og ønsker et kursus, du kan benytte som et solidt grundlag for at gøre karriere som programleder. EPM Groups kurser skiller sig ud, ved at du møder en af de absolut bedste trænere/rådgivere inden for området, der tillige har en lang praktisk erfaring i programledelse. Se også udtalelserne fra nogle af vores mange tilfredse kursister, her på siderne. 

Mange er interesseret i Managing Successful Programmes (MSP), der efterhånden er blevet en international de-facto standard for ledelse og styring af programmer. MSP giver en detaljeret vejledning baseret på indsamlede erfaringer fra mange programmer og MSP er ”Best-practice” på området. MSP fokuserer særligt på de områder du har behov for, som led i at blive en succesfuld programleder: fx ledelse og styring af større forandringer (ofte i dele af organisationen, som du ikke har direkte indflydelse på), og ikke mindst gevinstrealisering (som mange efterspørger).

Som noget nyt, og unikt på det danske marked, tilbyder vi MSP kurser, hvor danske forhold er i centrum. Eksempler og opgaver vil relatere til en dansk kontekst. 

Fordi vi kun benytter de absolut bedste trænere/rådgivere, er vi som noget helt særligt i stand til at følge netop dig og dine behov gennem hele kursusforløbet fra kick-off til certificering, herunder fx. at relatere stoffet til din hverdag, sparre undervej og rådgive dig løbende, hvilket normalt giver et ekstrastort udbytte (alt sammen inkluderet i prisen).

Målgruppe

Der kan være mange veje ind til den eftertragtede MSP-certificering. Måske har virksomheden brug for bedre styring af at løsninger (fx en ERP-løsning) bliver implementeret bedre og gevinsterne realisering  som ønsket, i så tilfælde  kan programledelse med MSP være svaret for dig og din virksomhed. Det kan også være du blot har brug for at kunne styre flere og større projekter på en gang.

MSP er også en stærk overbygning for projektledere, der ønsker at kunne styre større projekter/forandringer/programmer.

Det kan være du ønsker en struktur, som kan anvendes til at styre programmer/forandringer for at sikre strategien implementeres og I bliver bedre til at nå jeres mål.

Du kan også være projektleder, og ønsker en værdsat overbygning til din PRINCE2-uddannelse, som led i en karriere som programleder.

Du kan også være linjeleder i dag og har et behov for at kunne styre programmer.  Typiske kursister er fx linjeledere, chefer, direktører, programledere, erfarne projektledere og andre medarbejdere som har brug for at kunne gennemføre forandringer og/eller programmer på effektiv vis.

Forudsætninger
Kendskab og erfaring med projektformen, kan være en fordel, men er ikke en forudsætning. Egen forberedelse inden kurset forøger udbyttet væsentligt.

Udbytte
Efter kurset vil du:

 • Have kendskab til, hvorledes MSP kan hjælpe med at organisere, styre, tilpasse og kontrollere ændringer, således at programmets resultat opfylder de strategiske og forretningsmæssige mål.
 • Have kendskab til, hvorledes MSP-metoden fleksibelt kan tilpasses enhver type og størrelse af program, hvor realisering af en vision og tilhørende gevinster er det ønskede resultat.
 • Kunne anvende MSP i en forandringsledelses situation til at styre et antal projekter med indbyrdes afhængigheder. 
 • Ved hjælp af MSP kunne skabe og vedligeholde et strategisk overblik over et antal projekter ved at sammenholde og koordinere dem med programmets forandring for at understøtte en specifik forretningsstrategi.
 • Have opnået indsigt i MSP og forstå metoden som et rammeværk for implementering af forretningsstrategier og initiativer, eller større forretningsmæssige ændringer.
 • Få et unikt indblik i EPM Groups særlige viden om, hvad der kendetegner excellence inden for MSP og programledelse. herunder hvordan du og din organisation også kan blive blandt de bedste.

EPM Groups kurser er af meget høj kvalitet og bringer næsten alle sikkert igennem certificeringen, hvis du har fulgt kurset og træners anvisninger, derfor yder vi som noget helt særligt også beståelsesgaranti på vores MSP-Foundation kursus.

Indhold på vores 3 dages kursus:
Kurset indledes med kick-off ca. 4 uger før kursusdagene.

Vores Kick-off er et særligt tilbud, der giver dig et væsentligt forbedret MSP-kursus. Kick-off giver bl.a. et rigtig godt overblik inden forberedelsen.

Indhold i MSP-manualen er grundlaget for arbejdet på kursets øvrige dage:

MSP manualen er på engelsk og punkterne neden for refererer til afsnit i manualen:

 • MSP introduction, overview, framework and concepts
 • Vision
 • Identifying a programme
 • Blueprint design and delivery 
 • Defining a programme
 • Planning and control
 • Benefits realisation management
 • The business case
 • Organisation and the programme office
 • Leadership and stakeholder engage-ment
 • Managing the tranches
 • Delivering the capability and realising the benefits
 • Quality management
 • Risk management and issue resolution

Varighed og forløb
3 dages kursus, der afsluttes med en MSP Foundation-eksamen og certificering.

Kursusdag 1: På kick-off dagen modtager du kursusmaterialer til brug for din egen forberedelse.

Kursusdag 2 og 3: Her gennemgår vi stoffet og forbereder dig grundigt til certificeringen.

Der skal påregnes egen forberedelse mellem kick-off dagen og de to øvrige kursusdage.

Materialer
På kurset anvendes følgende kursusmateriale, som er inklusive i kursusprisen:

 • Managing Successful Programmes (MSP), 2011 udgave.
  • Udgivet af Axelos. Indeholder den officielle vejledning i metoden.
 • Pre-Event Study Guide
 • MSP Event Handout der anvendes på Foundation-kurset:
 • Kursusopgaver, som vil hjælpe dig med at øve MSP-metodens elementer.
  • Opgaverne er udformet således, at du vil blive fortrolig med MSP manualen og opnå en forståelse af MSP-metoden på en stimulerende og interessant måde, samt:
 • MSP 2011 Foundation Exam Candidate Guidance.
 • Officiel MSP Foundation test-eksamen med facitliste.
 • Officiel MSP Syllabus.

Sprog
Underviser er dansker og taler dansk.

MSP manualen og kursusmaterialer er på engelsk, og der anvendes derfor engelske MSP termer på kurset. MSP metoden findes ikke på dansk.

Underviser refererer således til engelske MSP termer, men al dialog på kurset mellem kursister og mellem kursist og underviser foregår på dansk. Underviser kan således fx være behjælpelig med at forklare engelske MSP termer med danske ord.

Underviser vil endvidere relatere eksempler og opgaver til en dansk kontekst.

Metode
Kurset afvikles i en blanding af teoretisk gennemgang af MSP, sammenholdt med praktiske opgaver ledet af en erfaren underviser med lang praktisk erfaring i såvel programledelse som projektledelse. De praktiske opgaver løses i grupper.

Underviser
Underviser er primært Allan Salling Pedersen, ellers vil andet være anført under det enkelte kursusforløb. Allan har lang erfaring inden for program- og projektledelse fra såvel rådgivning og tidligere stillinger som bl.a. CIO, Projektdirektør og Produktionsdirektør.

De følgende punkter har vi hørt i forbindelse med rådgivning fra vores kunder:

Underviser og rådgiver Allan Salling Pedersen er med hans særlige tilgang rigtig god til at gøre dette – ellers noget svære – område lettere tilgængeligt, bl.a. fordi Allan har stor viden og erfaring inden for området, og fra sit sideløbende forskningsarbejde interesserer han sig dybt for at denne viden kommer ud i samfundet og kan gøre gavn.

Allan er blandt de allerbedste inden for området. Hvilket bl.a. ses af at:

 • Allan bruges af f.eks. Rigsrevisionen, bl.a. ved revision af programmet Fælles Medicin Kort (FMK).
 • Allan er god til at gøre komplicerede emner lettere at forstå, så Best Practice hurtigere giver værdi.
 • Et vigtigt mål for Allan er ’at få det til at virke i praksis’ til glæde for de enkelte kursister. Lige præcis dette fokus, kombineret med en empatisk adfærd, gjorde kurset til er en ‘god investering’.
 • Allan har ofte fået at vide, at han er rigtig god til at forklare det komplekse på en letforståelig måde, så flere har udtalt noget i denne retning: ’Nu har jeg haft en den her eksamen i flere år, men det er egentligt først nu, hvor du har forklaret stoffet for mig koblet til praksis, at jeg rigtigt forstår sammenhængen og har fået et overblik.’

Ovenstående er et udkomme af snart 30-års erfaring med implementering af ’best practice’ og særligt de seneste ca. 10 års forskning og en ph.d.-afhandling inden for området.

Certificering

 • MSP® Foundation. Denne eksamen gennemføres på kursets sidste dag

Kursuspris inkluderer MSP Foundation-eksamen og certificeringen.

Eksamensresultat
Du kan få dit Foundation-eksamensresultat straks efter afsluttet eksamen. Kurset kan udbygges med tilkøb af practitioner-certificering – se mere her.

 Tilbage til kursuskalender  og tilmelding- klik her.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt kursusadministrationen. E-mail: kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Allan Salling, Partner. E-mail: as@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 87

Close Menu