Vores højkvalitetskursus – tilbydes nu til en særlig skarp pris.

Til dig, der vil have et kort kursusforløb, men i markedets måske bedste kvalitet.

Se kursuskalenderen klik her.

Kurset er for dig der prioriterer den høje kvalitet og ønsker et kursus, hvor du møder en af de absolut bedste trænere/rådgivere inden for området. Se også udtalelserne fra nogle af vores mange tilfredse kursister, her på siderne. Vælg dette PRINCE2® Foundation-kursus, når du prioriterer at komme hurtigt i gang med projektledelse i praksis, og sikre dig kvalifikationerne til eksamen uden at skulle bruge for mange dage på skolebænken. Kurset giver dig viden om PRINCE2-projektstyringsmetoden, så du i praksis kan arbejde som PRINCE2-projektleder. Fordi vi kun benytter de absolut bedste trænere/rådgivere, er vi som noget særligt i stand til at følge netop dig og dine behov gennem hele kursusforløbet fra kick-off til certificering, herunder fx. at relatere stoffet til din hverdag, hvilket normalt giver et ekstrastort udbytte.
Kurset afsluttes med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Foundation-eksamen.

PRINCE2 metoden

Kurset er baseret på den nyeste PRINCE2 version, det vil sige version 6 fra 2017.

Du kan læse mere om PRINCE2 metoden her.

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til medarbejdere med roller som projektledere, hyppig projektdeltagere, projektadministratorer, projektchefer, styregruppedeltagere og kvalitetssikring, der ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse.

Forudsætninger
Nogen erfaring med projektarbejdsformen. Eventuelt en generel projektledelsesuddannelse.

Udbytte
Kurset giver deltagerne viden om PRINCE2-projektstyringsmetoden, således at kursisterne bliver i stand til at tilpasse PRINCE2-metoden og anvende den i praksis til at styre projekter effektivt. Dette sikres gennem vores kvalitetskursus, hvor du bl.a. kommer igennem:

 • Kick-off dagr: Gennemgang der giver dig indsigt i og forståelse for grundtankerne i PRINCE2. Kick-off dagen gør egen forberedelse nemmere og inspirerer og motiverer dig til opgaven.
 • Selvstudieperiode: Læse PRINCE2 manualen, arbejde med vores projekt case-bog, og med mulighed for løbende kontakt til underviser
 • Vi viser, hvordan PRINCE2 principperne er bærende for PRINCE2-metoden
 • Veksling mellem gennemgange og praktisk brug af metoden på eksempler fra kursisternes egne projekter
 • Gennemgang af PRINCE2 processer og aktiviteter
 • Gennemgang af PRINCE2 temaer: Organisation, Business Case, Risiko, Kvalitet, Ændringer, Fremdrift og Planlægning 
 • PRINCE2 Foundation-eksamen

Varighed og forløb

Kurset er delt i to moduler: Én Kick-off kursusdag og 2 efterfølgende kursusdage.

1. Kursusdag: 9.00 – 15.00, hvor du også får udleveret kursusmaterialer

Selvstudieperiode ca. 4 uger

2. Kursusdag Kl. 09:00 – 16:00  hertil kommer eget aftenarbejde

3. Kursusdag Kl. 09:00 – 16.00 inklusiv certificering

Mellem de to moduler skal deltagerne gennemføre egen forberedelse på ca. 40-50 timer.

 

Materialer
PRINCE2 manual, samt adgang til download af række yderligere kursusmaterialer.

Kursusleverancen omfatter:

 • PRINCE2 manual, dansk version
 • Elektroniske kursusmaterialer, så som vejledning til forberedelse, eksamensvejledning, Foudation testeksamen, alt til download fra kursets web-side
 • Akkrediteret PRINCE2 Foundation eksamen
 • Eksamens-certifikat
 • Alle omkostninger til kursussted og forplejning

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen
EPM Group er godkendt af PEOPLECERT som akkrediteret træningsorganisation (ATO) på vegne af AXELOS Ltd.

PEOPLECERT har på vegne af AXELOS Limited ansvaret for godkendelse af kursusudbydere, herunder kursusmaterialer, administrative processer og undervisere samt afholdelse af akkrediterede PRINCE2-eksaminer.

Det er kursistens sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.

Underviser
EPM Groups krav til undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Undervisere fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent- og projektledelseserfaring og vurderes til mindst 4,0 på en skala fra 0 til 5 af vores kursister. Alle vores undervisere har lang erfaring med at undervise i og rådgive i anvendelsen af PRINCE2.

Undervisningsmateriale
Kursuskoncept, formidling og tilgang er baseret på EPM Groups partneres erfaringer fra PRINCE2s begyndelse i Danmark i 2002. Undervisningsmaterialet er femte hovedudgave.

Certificering
PRINCE2® Foundation. Denne eksamen gennemføres på kursets sidste dag.

Giver dig ret til at gå videre med PRINCE2-practitioner certificeringen – om tilkøb af practitioner se her.

Yderligere information og kontakt

Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt kursusadministrationen. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 3116 5473

Close Menu