– inkl. akkrediteret PRINCE2 Practitioner eksamen

Målgruppe

Kurset er for dig der prioriterer kvalitet og ønsker et kursus, hvor du møder en af de absolut bedste trænere inden for området. Du har i forvejen en PRINCE2 Foundation-eksamen, eller følger Foundation-kurset lige op til, det er således nødvendigt med en god viden om PRINCE2-metoden inden du tager dette kursus. Men du vil gerne have præciseret de punkter i PRINCE2 metoden, som er særlig relevante for at kunne bestå en PRINCE2 Practitioner eksamen. Du har nemlig et ønske om at kunne dokumentere din viden med den akkrediterede PRINCE2 Practitioner-eksamen.

Udbytte

 • Du bliver trænet i de emner i PRINCE2 metoden, som er særlig relevante i Practitioner eksamen, således at du bliver i stand til at kunne demonstrere din viden til Practitioner-eksamen.
 • Forbereder dig til den internationalt akkrediterede PRINCE2 Practitioner-eksamen-
 • Har du de rigtige forudsætninger, og følger træners anvisninger, så opnår du stor sikkerhed for at kunne bestå eksamen.
 • Når PRINCE2 Practitioner-eksamen er bestået, opnår du retten til at anvende betegnelsen ”Registered PRINCE2 Practitioner”.

Forudsætninger
Det formelle krav for at deltage i kurset og gennemføre PRINCE2 Practitioner-eksamen er, at du har bestået PRINCE2 Foundation-eksamen.

Vi anbefaler derfor, at du:

 • har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste halve år,
 • eller har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste år og i perioden har anvendt metoden løbende

Hvis dette ikke er tilfældet, vil vi give dig anbefalinger til din egen forberedelse inden kurset. Under alle omstændigheder skal du læse grundigt op på din PRINCE2 viden i PRINCE2-manualen. Vi giver dig vejledning, som støtter dig i din forberedelse.

Hvis du er i tvivl om anbefalingerne ovenfor, bedes du venligst kontakte vores kursusafdeling, så vi kan rådgive dig.

Du skal have læst PRINCE2-manualen version 6 (fra 2017) !
PRINCE2 version 6 blev introduceret på engelsk i 2017 og på dansk i 2019.

Hvis du har en PRINCE2 Foundation eksamen version 2005 eller 2009 (version 5), skal du anskaffe PRINCE2-manualen i version 6 og læse den inden kurset.

Den kan købes på vores butik her på siden.

Hjælp til at finde ud af, hvilken version af PRINCE2 du har: Forsiden på version 2005 er rød, på version 2009 er den blå – det gælder både engelske og danske versioner.

Practitioner pensum

Der findes to eksamensniveauer for PRINCE2: Foundation og Practitioner.

I forhold til PRINCE2 Foundation skal du på Practitioner kunne opfylde følgende yderligere krav til din PRINCE2-viden:

 • Generelt: Sikker og dyb viden om, samt forståelse af PRINCE2-metoden
 • Forstå tilpasning af metoden til projektet og til projektmiljøet
 • Kende og forstå sammensætningen af ledelsesprodukterne
 • Have dybere forståelse af, hvordan temaerne anvendes i praksis, herunder identificere rigtig og forkert brug
 • Kunne begrunde anvendelsen af PRINCE2 i konkrete situationer

Indhold
Practitioner kurset har fokus på PRINCE2 Practitioner pensum i forhold til eksamen, således at du kan bestå eksamen. Læs om pensum oven for.

Egen forberedelse før kurset:

 • Læse PRINCE2-manual version 2009

Kursusdag 1:

 • Fokus på de emner i PRINCE2 metoden, som er særlig relevante i Practitioner eksamen.
 • Forbereder dig til testeksamener mv., som du skal igennem  i perioden mellem kursusdagene.

Kursusdag 2 – Undervisning som annonceret.

 • Træneren gennemgår på kurset kort enkelte udvalgte faglige emner, hvor det har vist sig, at kursisterne har faglige vanskeligheder (via testeksamener)
 • Gennemgang af eksempler på eksamensopgaver, herunder diskussion af løsninger og begrundelser for løsningerne
 • Eksamensteknik
 • PRINCE2 Practitioner-eksamen om eftermiddagen 

Metode
Du gennemfører egen individuel forberedelse efter vores vejledning.

Vi arbejder med de officielle eksempel eksaminer, så du bliver fortrolig med at vise din PRINCE2-viden i forhold til eksamensopgaverne. Der arbejdes med diskussioner og gennemgang af eksempel eksamensopgaverne og i nogen grad med udveksling af erfaringer med anvendelsen af metoden.

Eksamen og beståelse

Vi har erfaring for, at vores metode giver højere beståelsesprocent end gennemsnitlig:

 • Beståelsesprocent på de 5 sidst afholdte kurser hos os er 92,1%.
 • Beståelsesprocent gennemsnit 2012 if. APM Group Limited seneste markedsstatistik er 74,9%.

Eksamensresultat
Du får dit eksamensresultat 1-2 arbejdsdage efter eksamen, da vi anvender elektronisk retning af din eksamen. Dermed undgår du 4-10 ugers ventetid på resultatet.

Varighed og materialer
Kursus gennemføres med 2 kursusdage, med egen forberedelse før kurset.

Du skal påregne ca. 15 – 20 timers forberedelse mellem kursusdagene, afhængig af din PRINCE2 Foundation-viden, som forudsættes at være god.

Kursusleverancen omfatter:

 • Du får adgang til elektroniske kursusmaterialer til din forberedelse i forbindelse med webinaret på 1. kursusdag.
 • Akkrediteret PRINCE2 Foundation eksamen
 • Eksamens-certifikat
 • Alle omkostninger til kursussted og forplejning

Re-registrering af Practitioner-eksamen
Din status som “Registered Practitioner” udløber 3-5 år efter din Practitioner-eksamen.

Kursister der har taget PRINCE2 Practitioner-eksamen for 3-5 år siden, og som ønsker at kunne fastholde deres status, skal følge vores Practitioner Re-registrering forløb.

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen
EPM Group er godkendt af Association of Project Management Group Ltd., APMG og PeopleCert, som akkrediteret træningsorganisation (ATO).

APMG har på vegne af AXELOS Limited ansvaret for udvikling af PRINCE2®, godkendelse af kursusudbydere, herunder kursusmaterialer, administrative processer og undervisere samt afholdelse af akkrediterede PRINCE2® eksaminer.
Det er kursistens sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.  

Underviser
EPM Groups krav til vores undervisere ligger på et væsentlig højere niveau end APM Group Ltd.’s akkrediteringskrav til undervisere. Underviseren fra EPM Group har mindst 10 års praktisk undervisnings-, konsulent og projektledelseserfaring og underviserens præstation vurderes til minimum 4 (skala 0 til 5) af vores kursister. Alle vores undervisere har lang erfaring med at undervise i og rådgive i anvendelsen af PRINCE2.

Undervisningsmateriale
Kursuskoncept, formidling og tilgang er baseret på EPM Groups partneres erfaringer, fra de hentede PRINCE2 til Danmark i 2002. Undervisningsmaterialet er vores sjette hovedversion.

Certificering
PRINCE2® Practitioner. Denne eksamen gennemføres på kursets sidste dag.

Giver dig ret til:

Andre kurser og rådgivning fra EPM Group, der kan have din interesse

 

Kursusplan

1. Kursusdag kl. Online webinar lektion af ca. 2 timers varighed

Egen forberedelsesperiode ca. 4 uger og mulighed for sparring med træneren undervejs

2. Kursusdag kl. 09:00 – 16:00 Onsite klasseundervisning og eksamen på kursusstedet

Kurset gennemføres som dagskursus – uden internat.

Yderligere information og kontakt
Tilmelding og praktiske forhold: Kontakt kursusadministrationen. E-mail kursus@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 68

Faglige spørgsmål og personlig rådgivning: Allan Salling Pedersen E-mail: as@epmgroup.dk Telf.: +45 70 22 15 87

Close Menu