Vil du/I op blandt de bedste eller høre om hvad de bedste gør lige lidt bedre end andre inden for program-, projekt- og forandringsledelse, så er EPM Group muligvis den rette samarbejdspartner. Vi arbejder for alt fra de største til mindre virksomheder i mange forskellige brancher, en fællesnævner er langvarige relationer, der kun kan opstå når ‘varen leveres’ og alle er tilfredse, vi har blandt mange andre hjulpet de kunder du ser her på siden.

Måske kan vi også hjælpe jer som organisation eller dig som program- eller projektleder i forhold til Excellence inden for området. Kontakt os på kontakt@epmgroup.dk, ring til os på 3116 5473,  eller udfyld formularen nederst på siden. Vi svarer altid gerne og drøfter jeres ønsker og behov – naturligvis ganske uforpligtende. Herunder har vi vist et lille uddrag af vores ydelser:

Måske kan vi også hjælpe jer som organisation eller dig som program- eller projektleder i forhold til Excellence inden for området. Kontakt os på kontakt@epmgroup.dk, ring til os på 3116 5473,  eller udfyld formularen nederst på siden. Vi svarer altid gerne og drøfter jeres ønsker og behov – naturligvis ganske uforpligtende. Herunder har vi vist et lille uddrag af vores ydelser:

Hjælp til et konkret program eller projekt ? Måske I har brug for hjælp til et konkret program- eller projekt eller brug for støtte til en program- eller projektleder. Så se mere her.

Lederudvikling og Executive Mentoring: Leveres i samarbejde med Salling Research/Salling Management – se mere her.

Programme- & Project Excellence

EPM Group er blandt de førende eksperter i Programme- & Project Excellence.

Vi forsker aktivt i, hvad vi kan lære af de allerbedste på området, til gavn for vores kunder. 

Særligt har vi fokus på Programme- & Project Excellence og vi ved de bedste ofte tager afsæt i Best Practices, så som MSP og PRINCE2, der efterhånden er blevet en defacto standarder inden for feltet.

Mange organisationer har ofret betydelige ressourcer på træning og implementering af sådanne Best Practices, men resultaterne udebliver ofte eller kommer ikke hurtigt nok.

Vi har specialiseret os i at hjælpe jer med at høste gevinsterne af jeres investeringer i Best Practice, så I med minimal indsats begynder at få afkast af jeres investering.

Det kan være generel hjælp til organsationen eller konkret hjælp til fx en Programleder i forhold til konkrete udfordringer.

Vi benytter ikke en standard metode, men tager afsæt i netop jeres situation og behov, ud fra dette sikrer vi jer et effektivt forløb frem mod resultaterne – og det er billigere end I tror. Det handler nemlig om at vide, hvor vi skal sætte ind for at få maksimal effekt. I kan også læse mere her: EPM Group Road-map to Excellence

Gevinst- og mål realisering

Excellence er ikke et mål i sig selv. Vores kunder søger ofte mod Programme- & Project Excellence som middel til at sikre gevinsterne kan høstes, målene nås og virksomhedens strategi gennemføres.

Vi er eksperter i området og leverer Executive Research based Consulting inden for dette område til en række ledelser.

Med afsæt i lang erfaring og vores forskningsviden om high-performance ‘hvad de bedste gør lige lidt bedre end andre’, støtter vi jer så det giver effekt – hurtigt.

Vi har hjulpet en række virksomheder fx inden for følgende områder, for at sikre gevinsrealiseringen:

  • Støtte til topledelsen for bedre governance og løbende opfølgning på høst af gevinsterne
  • Strategiudvikling/justering, så det ikke blot bliver tomme ord, der kommer til at stå på hylden, men strategien faktisk bliver implementérbar (fx gennem øget brug af programmer)
  • Effektiv implementering af strategien. Typisk gennem at støtte ledelsen med viden om, hvad de bedste gør

Ydelserne tager afsæt i vores lange erfaring og forskningsviden om, hvor der skal sættes ind for at nå frem til målene med en realistisk indsats. Mange knokler allerede for at nå resultaterne, men ofte kan vi hjælpe jer til det går meget hurtigere, via vores viden om, hvad vi kan lære af de bedste og hvor der skal sættes ind.

Gap- og modenhedsanalyser  / Road-map

Er en enkel måde, at komme frem til et konkret overblik et Road-map, der viser netop jeres vej til Excellence.

En Gap-analyse kan nemt blive omfattende, men fordi vi tager afsæt i vores lange erfaring og omfattende forskningsviden kan vi lave disse analyser forholdsvist hurtigt og med en timeindsats, der overrasker mange positivt. Vi tager afsæt i gennemprøvede modensmodeller og forskningen i disse.

Især får vi ros for, at vi fokuserer på effekt her og nu og ikke først efter store investeringer i tykke rapporter, et langt implementeringsforløb eller lignende.

Ønsker I en dialog om hvordan I kommer videre eller evt. få lavet en Gap- eller modenhedsanalyse, der kan vise jer et konkret Road-map og vejen til Excellence inden for projekt-, program- og porteføljeledelse, så tøv ikke med at tage kontakt til os.

I kan også læse mere her: EPM Group Road-map to Excellence

Alle vores ydelser leveres i henhold til vores: Standardvilkår

MSP_ATO logo (003) aug 18 cropped

EPM Group godkendes løbende som "Accredited Training organization" af PeopleCert på vegne af AXELOS Limited

PRINCE2_ATO logo (004) aug 18 cropped

MSP® & PRINCE2® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Close Menu
error: Content is protected !!